KO-MEK Branş Rehberi
 
 HÜSN-İ HAT
 
 
  Meslek - Branş : HÜSN-İ HAT
 
 
 
KURSA BAŞVUR

 MESLEK ELEMANI TANIMI
Hattat, nesih, sülüs, talik, divani gibi İslâm yazılarından birini veya birkaçını
meşk usulü ile öğrenen ve bu yazıları güzel yazan ve öğreten sanatkâr demektir.

 GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere
sahip olmak.

 İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Sanat ve Tasarım alanı
altında sertifika programına katılan kursiyerler, sertifikalarının kazandırdığı yeterlikler
doğrultusunda, bir meslek kazandırmaya yönelik değildir.

 EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında hat sanatı ve tasarım alanında eğitim almış ve
tercihen deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde sanat ve tasarım alanında deneyimi
olan uzmanlar ile meslek elemanlarından yararlanılabilir.

 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir

 BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

» Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

» Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

» Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

» Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

» Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

» Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.


 EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 480/264 saat olarak plânlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller
ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

 TANIMLI MODÜLLER ve SÜRELERİ
 HÜSN-Ü HAT100     HAT SANAT TARİHİ HÜSN-İ HAT KAVRAMI16   
 HUTÛTU MÜTENEVVİ (HAT SANATINDAYAZI CESITLERI)8     MEŞHUR TÜRK HATTATLARI16   
 HÜSN-İ HAT TERİMLERİ8     HÜSN-İ HATTA KULLANILAN İŞARTELER8   
 YAZIYA HAZIRLIK16     SÜLÜS MEŞKLERİ96   
 NESİH MEŞKLERİ96     İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ8   
 HAT SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ16     YAZIYA HAZIRLIK16   
 HÜSN-İ HAT YAZI ÇEŞİTLERİ24     HÜSN-İ HAT TERİMLERİ40   
 HÜSN-Ü HATTA KULLANILAN İŞARETLER24     SÜLÜS MEŞKLERİ96   
 NESİH MEŞKLERİ96   
 
 HÜSN-İ HAT BRANŞI MODÜLER PROGRAMI
 

HÜSN-İ HAT Branşı'nın talep edildiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizden, size yakın Merkezimize HÜSN-İ HAT Branşında eğitim almak için buraya tıklayarak online başvuruda bulunabilirsiniz.
 

HÜSN-İ HAT Branşında eğitimlerin devam ettiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizde HÜSN-İ HAT Branşında eğitimlerimiz devam etmektedir.
 
 
 Bu Branşta eğitim almak istiyorsanız buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Branşın açılacağı Kurs Merkezi'nin iletişim ve adres bilgilerine Kurs Merkezi adına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
 Eğitim almak istediğiniz branşın mevcut olmaması durumunda da ilgili branş için yine size yakın Kurs Merkezimize başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü, KO-MEK'te kurslar tamamen talebiniz doğrultusunda açılmaktadır.
 
 Kurslarımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti olup; herhangi bir ücret talep edilmemektedir.