KO-MEK Branş Rehberi
 
 SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİSİ
 
 
  Meslek - Branş : SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİSİ
 
 
 
KURSA BAŞVUR

 MESLEK ELEMANI TANIMI
Süt sığırı ahırı kurabilen, beslenme ve bakımını yapabilen, hastalıklarına
karşı mücadele edebilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

 GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel , fiziksel, ruhsal özelliklere sahip olmak.

 İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Hayvan Sağlığı
sektöründe;

1. Küçük /büyük ölçekli tarımsal işletmelerde,

2. Kendi işinde vb. yerlerde çalışabilirler

 EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında Hayvan Sağlığı alanında eğitim almış ve
tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Hayvan Sağlığı alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir. Ziraat Mühendisi- Veteriner Hekim ve teknisyenlerden.

3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak,

1.Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2.Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3.Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4.Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

 BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

» Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

» Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

» Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

» Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

» Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

» Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.


 EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 200/104 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

 TANIMLI MODÜLLER ve SÜRELERİ
 BARINAKLARI PLANLAMA16     BESLENME HASTALIKLARI16   
 BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BAKIMI16     BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESLEME24   
 ÇİFT TIRNAKLI HAYVANLARIN SALGIN HASTALIKLARI32     BARINAKLARI PLANLAMA16   
 BESLENME HASTALIKLARI16     BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BAKIMI16   
 BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESLEME24     ÇİFT TIRNAKLI HAYVANLARIN SALGIN HASTALIKLARI32   
 
 SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİSİ BRANŞI MODÜLER PROGRAMI
 

SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİSİ Branşı'nın talep edildiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizden, size yakın Merkezimize SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİSİ Branşında eğitim almak için buraya tıklayarak online başvuruda bulunabilirsiniz.
 

SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİSİ Branşında eğitimlerin devam ettiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizde SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİSİ Branşında eğitimlerimiz devam etmektedir.
 
 
 Bu Branşta eğitim almak istiyorsanız buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Branşın açılacağı Kurs Merkezi'nin iletişim ve adres bilgilerine Kurs Merkezi adına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
 Eğitim almak istediğiniz branşın mevcut olmaması durumunda da ilgili branş için yine size yakın Kurs Merkezimize başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü, KO-MEK'te kurslar tamamen talebiniz doğrultusunda açılmaktadır.
 
 Kurslarımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti olup; herhangi bir ücret talep edilmemektedir.