KO-MEK Branş Rehberi
 
 BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA ÇİZİMİ
 
  Meslek Alanı : HARİTA-TAPU-KADASTRO
 
  Meslek - Branş : BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA ÇİZİMİ
 
  Branş Türü : Modüllü Branş
 
  Branş Seviyesi : BECERİ GELİŞTİRME
 
KURSA BAŞVUR

 MESLEK ELEMANI TANIMI
Bilgisayar destekli harita çiziminde kroki çizimleri, cad ortamında hesap işlemleri, imar uygulamaları yapma ve proje oluşturma yeterliklerine sahip kişidir.

 GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

 İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Harita-Tapu Kadastro sektöründe;

1. Kara yolları müdürlükleri,

2. Belediyeler,

3. İller Bankası,

4. Bayındırlık hizmetleri,

5. Hava yolları,

6. Petrol araştırmaları,

7. Tapu sicil müdürlükleri

8. Kadastro müdürlükleri,

9. Tapu kadastro bölge müdürlükleri,

10.Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, vb. yerlerde çalışabilirler

 EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında Harita-Tapu Kadastro alanı alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Harita-Tapu Kadastro alanı alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir

 BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

» Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

» Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

» Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

» Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

» Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

» Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.


 EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 600/352 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

 TANIMLI MODÜLLER ve SÜRELERİ
 GEOMETRİK HESAPLAMALAR24     HARİTA ÇİZİM HAZIRLIĞI32   
 HARİTA TEMEL BİLGİ16     KOORDİNAT SİSTEMLERİ24   
 HESAP İŞLEMLERİ24     KROKİ32   
 KROKİ32     KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI16   
 ELEKTRONİK TABLOLAMA PROGRAMI24     SUNU HAZIRLAMA PROGRAMI16   
 İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ16     CAD MENÜLERİ24   
 HESAP İŞLEMLERİ24     İMAR UYGULAMASI24   
 PROJE OLUŞTURMA24   
 
 BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA ÇİZİMİ BRANŞI MODÜLER PROGRAMI
 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA ÇİZİMİ Branşı'nın talep edildiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizden, size yakın Merkezimize BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA ÇİZİMİ Branşında eğitim almak için buraya tıklayarak online başvuruda bulunabilirsiniz.
 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA ÇİZİMİ Branşında eğitimlerin devam ettiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizde BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA ÇİZİMİ Branşında eğitimlerimiz devam etmektedir.
 
 
 Bu Branşta eğitim almak istiyorsanız buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Branşın açılacağı Kurs Merkezi'nin iletişim ve adres bilgilerine Kurs Merkezi adına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
 Eğitim almak istediğiniz branşın mevcut olmaması durumunda da ilgili branş için yine size yakın Kurs Merkezimize başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü, KO-MEK'te kurslar tamamen talebiniz doğrultusunda açılmaktadır.
 
 Kurslarımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti olup; herhangi bir ücret talep edilmemektedir.