KO-MEK Branş Rehberi
 
 KEMAN EĞİTİMİ (BATI MÜZİĞİ)
 
 
  Meslek - Branş : KEMAN EĞİTİMİ (BATI MÜZİĞİ)
 
 
 
KURSA BAŞVUR

 MESLEK ELEMANI TANIMI
Batı müziğinde kemanı temel düzeyde, genel müzik teori ve tekniklerine
uygun olarak çalabilen kişidir

 GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

 İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Müzik ve Gösteri
Sanatları alanı altında sertifika programına katılan kursiyerler, sertifikalarının
kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda, bir meslek kazandırmaya yönelik
değildir.

 EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında Müzik alanında eğitim almış ve tercihen sektör
deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Müzik alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.

 BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

» Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

» Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

» Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

» Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

» Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

» Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.


 EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 320/240 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

 TANIMLI MODÜLLER ve SÜRELERİ
 KEMAN ÇALMANIN TEMELLERİ50     KEMANDA KONUMLAR50   
 KEMANDA DİZELER-ETÜTLER-ESERLER50     KEMANDA TEKNİKLER40   
 KEMAN MÜZİĞİNDE DÖNEMLER25     KEMAN MÜZİĞİNDE UYGULAMA, GELİŞTİRME VE SERGİLEME DAĞARCIĞI25   
 DO MAJÖR VE LA MİNÖR DİZİLER32     FA MAJÖR VE LA MİNÖR DİZİLER32   
 
 KEMAN EĞİTİMİ (BATI MÜZİĞİ) BRANŞI MODÜLER PROGRAMI
 

KEMAN EĞİTİMİ (BATI MÜZİĞİ) Branşı'nın talep edildiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizden, size yakın Merkezimize KEMAN EĞİTİMİ (BATI MÜZİĞİ) Branşında eğitim almak için buraya tıklayarak online başvuruda bulunabilirsiniz.
 

KEMAN EĞİTİMİ (BATI MÜZİĞİ) Branşında eğitimlerin devam ettiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizde KEMAN EĞİTİMİ (BATI MÜZİĞİ) Branşında eğitimlerimiz devam etmektedir.
 
 
 Bu Branşta eğitim almak istiyorsanız buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Branşın açılacağı Kurs Merkezi'nin iletişim ve adres bilgilerine Kurs Merkezi adına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
 Eğitim almak istediğiniz branşın mevcut olmaması durumunda da ilgili branş için yine size yakın Kurs Merkezimize başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü, KO-MEK'te kurslar tamamen talebiniz doğrultusunda açılmaktadır.
 
 Kurslarımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti olup; herhangi bir ücret talep edilmemektedir.