KO-MEK Branş Rehberi
 
 ÖN MUHASEBE
 
 
  Meslek - Branş : ÖN MUHASEBE
 
 
 
KURSA BAŞVUR

 MESLEK ELEMANI TANIMI
Haftalık ödeme planını çıkartan, günlük nakit akışını denetleyen,stok takibi yapan, müşteri çek ve senetlerini bankaya veren, firma çeklerin takibini yapan, kasa defterini yazan ve kasa denkliğini sağlayan, perakende satışlarda yazar kasa ve post işlemlerini yapan, evrak intikalini sağlayan, bilgisayar kullanan nitelikli elemandır

 GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.


2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel , fiziksel, ruhsal özelliklere sahip olmak.


 İSTİHDAM ALANLARI
Muhasebe ve Finansman alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

1.Finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan her türdeki kurum/kuruluşlar,

2.Muhasebe, muhasebe ve mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlikler,

3.Şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.

 EĞİTİMCİLER
1.Programın uygulanmasında Muhasebe ve Finansman alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan, alan öğretmenleri görev almalıdır.

2.Programın uygulanmasında gerektiğinde Muhasebe ve Finansman alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3.Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak,

1.Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2.Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3.Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4.Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

 BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

» Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

» Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

» Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

» Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

» Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

» Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.


 EĞİTİM SÜRESİ
1.Meslek programının toplam eğitim süresi 400/280 saat olarak planlanmıştır.

2.Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

 TANIMLI MODÜLLER ve SÜRELERİ
 DEFTER VE BELGELER21     FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER49   
 İŞLETME DEFTERİ28     KIYMETLİ EVRAKLAR VE MENKUL KIYMETLER21   
 VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYE İŞLEMLERİ21     ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK21   
 SOSYAL GÜVENLİK İŞLEMLERİ28     MUHASEBE PAKET PROGRAMINA GİRİŞ18   
 MUHASEBE PAKET PROGRAMINDA ÖN MUHASEBE90     PAKET PROGRAMDA MUHASEBE60   
 ÖN MUHASEBE24     ENTEGRASYON24   
 
 ÖN MUHASEBE BRANŞI MODÜLER PROGRAMI
 

ÖN MUHASEBE Branşı'nın talep edildiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizden, size yakın Merkezimize ÖN MUHASEBE Branşında eğitim almak için buraya tıklayarak online başvuruda bulunabilirsiniz.
 

ÖN MUHASEBE Branşında eğitimlerin devam ettiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizde ÖN MUHASEBE Branşında eğitimlerimiz devam etmektedir.
 
 
 Bu Branşta eğitim almak istiyorsanız buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Branşın açılacağı Kurs Merkezi'nin iletişim ve adres bilgilerine Kurs Merkezi adına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
 Eğitim almak istediğiniz branşın mevcut olmaması durumunda da ilgili branş için yine size yakın Kurs Merkezimize başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü, KO-MEK'te kurslar tamamen talebiniz doğrultusunda açılmaktadır.
 
 Kurslarımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti olup; herhangi bir ücret talep edilmemektedir.