KO-MEK Branş Rehberi
 
 ÇUVAL ÇİÇEK YAPMA
 
 
  Meslek - Branş : ÇUVAL ÇİÇEK YAPMA
 
 
 
KURSA BAŞVUR

 MESLEK ELEMANI TANIMI
Tekniğe ve modele uygun çuvalı sertleştiren, kalıp hazırlayan, renklendiren,
ütülemesini, toplamasını, dallamasını ve tanzimini yapabilen kişidir.

 GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.

 İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisi
sektöründe,
1. Küçük veya büyük ölçekli işletmelerde,
2. Yapma çiçek üretimi yapan atölyeler,
3. Ev aksesuarı yapan atölyeler,
4. Kendi iş yerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.

 EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında El Sanatları Teknolojisi alanında eğitim almış
ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde El Sanatları Teknolojisi alanında
sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
3. Usta öğretici , bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak,
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.

 BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

» Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

» Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

» Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

» Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

» Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

» Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.


 EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 120/88 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

 TANIMLI MODÜLLER ve SÜRELERİ
 SEÇMEYİN!!!!!!!!!32     SEÇMEYİN!!!!!!64   
  SEÇMEYİN!!!!!!!!!!32     RENK 32   
 AÇIK-KOYU VE IŞIK-GÖLGE 24     ÇUVAL ÇİÇEK 32   
 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ8     AÇIK-KOYU25   
 RENK35     ÇUVAL ÇİÇEK72   
 
 ÇUVAL ÇİÇEK YAPMA BRANŞI MODÜLER PROGRAMI
 

ÇUVAL ÇİÇEK YAPMA Branşı'nın talep edildiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizden, size yakın Merkezimize ÇUVAL ÇİÇEK YAPMA Branşında eğitim almak için buraya tıklayarak online başvuruda bulunabilirsiniz.
 

ÇUVAL ÇİÇEK YAPMA Branşında eğitimlerin devam ettiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizde ÇUVAL ÇİÇEK YAPMA Branşında eğitimlerimiz devam etmektedir.
 
 
 Bu Branşta eğitim almak istiyorsanız buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Branşın açılacağı Kurs Merkezi'nin iletişim ve adres bilgilerine Kurs Merkezi adına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
 Eğitim almak istediğiniz branşın mevcut olmaması durumunda da ilgili branş için yine size yakın Kurs Merkezimize başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü, KO-MEK'te kurslar tamamen talebiniz doğrultusunda açılmaktadır.
 
 Kurslarımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti olup; herhangi bir ücret talep edilmemektedir.