KO-MEK Branş Rehberi
 
 BAĞLAMA EĞİTİMİ (BOZUK DÜZEN)
 
 
  Meslek - Branş : BAĞLAMA EĞİTİMİ (BOZUK DÜZEN)
 
 
 
KURSA BAŞVUR

 MESLEK ELEMANI TANIMI
Bağlamayı, bozuk düzende temel düzeyde, genel müzik teori ve
tekniklerine uygun olarak çalabilen kişidir.

 GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.

 İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Müzik ve Gösteri
Sanatları alanı altında sertifika programına katılan kursiyerler, sertifikalarının
kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda, bir meslek kazandırmaya yönelik
değildir.

 EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında Müzik alanında eğitim almış ve tercihen sektör
deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Müzik alanında sektör deneyimi
olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir

 BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

» Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

» Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

» Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

» Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

» Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

» Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.


 EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 320/232 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

 TANIMLI MODÜLLER ve SÜRELERİ
 BAĞLAMA EĞİTİMİ-BOZUK DÜZEN-232     MÜZİĞİN TEMEL ÖĞELERİ10   
 BOZUK DÜZENDE NOTA YERLERİ24     BOZUK DÜZENDE TARTIM KALIPLARI24   
 BOZUK DÜZENDE ZAMAN KALIPLARI24     MAKAM VE MAKAM ÖZELLİKLERİ10   
 BOZUK DÜZENDE HÜSEYNİ (KEREM) DİZİSİ16     BOZUK DÜZENDERAST VE SABA DERBEDER KALENDER DİZİSİ16   
 BOZUK DÜZENDE KÜRDİ VE HİCAZ DİZİSİ16     BOZUK DÜZENE UYGUN HALK MÜZİĞİ REPERTUVARI 20   
 BOZUK DÜZENE UYGUN HALK MÜZİĞİ REPERTUAR20     BAĞLAMA EĞİTİMİ(BOZUK DÜZEN)180   
 BAĞLAMA EĞİTİMİ (BOZUK DÜZEN)80     BAĞLAMA EĞITIMI (BOZUK DÜZEN)180   
 
 BAĞLAMA EĞİTİMİ (BOZUK DÜZEN) BRANŞI MODÜLER PROGRAMI
 

BAĞLAMA EĞİTİMİ (BOZUK DÜZEN) Branşı'nın talep edildiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizden, size yakın Merkezimize BAĞLAMA EĞİTİMİ (BOZUK DÜZEN) Branşında eğitim almak için buraya tıklayarak online başvuruda bulunabilirsiniz.
 

BAĞLAMA EĞİTİMİ (BOZUK DÜZEN) Branşında eğitimlerin devam ettiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizde BAĞLAMA EĞİTİMİ (BOZUK DÜZEN) Branşında eğitimlerimiz devam etmektedir.
 
 
 Bu Branşta eğitim almak istiyorsanız buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Branşın açılacağı Kurs Merkezi'nin iletişim ve adres bilgilerine Kurs Merkezi adına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
 Eğitim almak istediğiniz branşın mevcut olmaması durumunda da ilgili branş için yine size yakın Kurs Merkezimize başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü, KO-MEK'te kurslar tamamen talebiniz doğrultusunda açılmaktadır.
 
 Kurslarımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti olup; herhangi bir ücret talep edilmemektedir.