KO-MEK Branş Rehberi
 
 OSMANLI TÜRKÇESİ
 
 
  Meslek - Branş : OSMANLI TÜRKÇESİ
 
 
 
KURSA BAŞVUR

 MESLEK ELEMANI TANIMI
Türkçe,Arapça ve Farsça asıllı kelimelerin imlası ile güzel yazı yazabilme bilgi ve becerilere sahip kişidir.

 GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel , fiziksel, ruhsal özelliklere sahip olmak.

 İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Osmanlı Türkçesi ile kayıtların tutulduğu tapu kayıtları,vergi sicilleri,nüfus kayıtları ve evrakın günümüz Türkçesine çevrilmesinde çalışabilirler.

 EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunu olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında Osmanlıca kurs veya ders deneyimi olan elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici; En az ön lisans eğitimine sahip, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak,

1.Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2.Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3.Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4.Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

 BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

» Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

» Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

» Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

» Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

» Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

» Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.


 EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 240/192 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

 TANIMLI MODÜLLER ve SÜRELERİ
 OSMANLI TÜRKÇESİ100     OSMANLI TÜRKÇESİ - 1.SEVİYE100   
 OSMANLI TÜRKÇESİ (192)192     TÜRKÇE ASILLI KELİMELERİN İMLASI32   
 KLİŞELEŞMİŞ KELİME VE EKLER32     ARAPÇA ASILLI KELİMELERİN İMLASI32   
 ARAPÇA KELİMELERDE MAHİYET32     ARAPÇA VE FARSÇA TAMLAMALAR32   
 GÜZEL YAZI (HÜSN-İ HAT)32   
 
 OSMANLI TÜRKÇESİ BRANŞI MODÜLER PROGRAMI
 

OSMANLI TÜRKÇESİ Branşı'nın talep edildiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizden, size yakın Merkezimize OSMANLI TÜRKÇESİ Branşında eğitim almak için buraya tıklayarak online başvuruda bulunabilirsiniz.
 

OSMANLI TÜRKÇESİ Branşında eğitimlerin devam ettiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizde OSMANLI TÜRKÇESİ Branşında eğitimlerimiz devam etmektedir.
 
 
 Bu Branşta eğitim almak istiyorsanız buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Branşın açılacağı Kurs Merkezi'nin iletişim ve adres bilgilerine Kurs Merkezi adına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
 Eğitim almak istediğiniz branşın mevcut olmaması durumunda da ilgili branş için yine size yakın Kurs Merkezimize başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü, KO-MEK'te kurslar tamamen talebiniz doğrultusunda açılmaktadır.
 
 Kurslarımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti olup; herhangi bir ücret talep edilmemektedir.