KO-MEK Branş Rehberi
 
 GÜRCÜCE A1 SEVİYE
 
 
  Meslek - Branş : GÜRCÜCE A1 SEVİYE
 
 
 
KURSA BAŞVUR

 MESLEK ELEMANI TANIMI
Mesleğinin gerektirdiği terminolojiyi kullanarak yabancı dilde dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma yeterlikleri bilgi ve becerisine sahip kişidir.

 GİRİŞ KOŞULLARI
1.Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel , fiziksel, ruhsal
özelliklere sahip olmak.

 İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler;
Bu alana yönelik faaliyet gösteren işletmelerde çalışabilirler.

 EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında alanında eğitim almış ve tercihen deneyimli
olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında bu alanda üniversite mezunu olanlar görev
almalıdır.

3. Üniversite mezunu olup Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından
yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından
(KPDS) en az 70 puan alanlar görev almalıdır.

4. Üniversite mezunu olup Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından
(ÜDS) en az 70 puan alanlar görev almalıdır.

 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak,

1.Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2.Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3.Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4.Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

 BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

» Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

» Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

» Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

» Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

» Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

» Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.


 EĞİTİM SÜRESİ
1.Meslek programının toplam eğitim süresi 80/64 saat olarak planlanmıştır.

2.Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

 TANIMLI MODÜLLER ve SÜRELERİ
 GÜRCÜCE120   

GÜRCÜCE A1 SEVİYE Branşı'nın talep edildiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizden, size yakın Merkezimize GÜRCÜCE A1 SEVİYE Branşında eğitim almak için buraya tıklayarak online başvuruda bulunabilirsiniz.
 

GÜRCÜCE A1 SEVİYE Branşında eğitimlerin devam ettiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizde GÜRCÜCE A1 SEVİYE Branşında eğitimlerimiz devam etmektedir.
 
 
 Bu Branşta eğitim almak istiyorsanız buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Branşın açılacağı Kurs Merkezi'nin iletişim ve adres bilgilerine Kurs Merkezi adına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
 Eğitim almak istediğiniz branşın mevcut olmaması durumunda da ilgili branş için yine size yakın Kurs Merkezimize başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü, KO-MEK'te kurslar tamamen talebiniz doğrultusunda açılmaktadır.
 
 Kurslarımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti olup; herhangi bir ücret talep edilmemektedir.