KO-MEK Branş Rehberi
 
 AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-3 YAŞ)
 
 
  Meslek - Branş : AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-3 YAŞ)
 
 
 
KURSA BAŞVUR

 MESLEK ELEMANI TANIMI

 GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

 İSTİHDAM ALANLARI

 EĞİTİMCİLER
Programın uygulanmaslnda; ögretmen. egitimci, uzman ve usta ögreticiler;
1. 0-3 yaş
2. 3-6 yaş
3. 7-11 yaş
4. 12-18 yaş Aile Egitimi Kurs Programı'nda egitim almış olmalıdırlar.
5. 7-19 Yaş Aile Rehberligi Programının uygulanmasında sadece rehber ogretmenler
yapabileceklerdir ve rehber ogretmenter ·uygulayıcı egitiminii atmış olmalıdırlar

 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
"Ölçme ve değerlendirme ile katılımcıların eğitim süreci içerisinde kazandıkları bilgi
beceri, tutum ve davranışlardaki değişimleri belirleyebiliriz.Her temanın sonunda
katılımcıları degerlendirmek amacıylaçoktan seçmeli, dogru-yanlış, saru-cevap veya
boşluk doldurma soru çeşitleriyle hazırlanmış ölçme araçları kullanılır.. Ayrıca beceri,
tutum ve davranış degişikliklerini tespit etmek amacıyla gozlem ve gorüşme formları kullanılır."

 BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

» Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

» Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

» Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

» Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

» Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

» Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.


 EĞİTİM SÜRESİ
1.Meslek programının toplam eğitim süresi 210 saat olarak planlanmıştır.
2.Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

 TANIMLI MODÜLLER ve SÜRELERİ
 0-3 YAŞ AİLE EĞİTİMİ210     0-3 YAŞ 210   
 TANIŞMA VE PROGRAM TANITIMI15     KADIN OLMAK15   
 GÜVENLİ ANNELİK15     DOĞUM VE LOHUSALIK15   
 YENİDOĞAN VE SÜT ÇOCUKLUĞU15     ÇOCUK SAĞLIĞI15   
 ANNE ÇOCUK BESLENMESİ15     MOTOR GELİŞİM15   
 BİLİŞSEL GELİŞİM VE DİL GELİŞİMİ15     SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM15   
 ÖZ BAKIM BECERİLERİ15     OLUMLU DAVRANIŞ GELİŞTİRME15   
 ÇOCUK HAKLARI / ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI15     ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE DUYARLILIK15   
 
 AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-3 YAŞ) BRANŞI MODÜLER PROGRAMI
 

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-3 YAŞ) Branşı'nın talep edildiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizden, size yakın Merkezimize AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-3 YAŞ) Branşında eğitim almak için buraya tıklayarak online başvuruda bulunabilirsiniz.
 

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-3 YAŞ) Branşında eğitimlerin devam ettiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizde AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-3 YAŞ) Branşında eğitimlerimiz devam etmektedir.
 
 
 Bu Branşta eğitim almak istiyorsanız buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Branşın açılacağı Kurs Merkezi'nin iletişim ve adres bilgilerine Kurs Merkezi adına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
 Eğitim almak istediğiniz branşın mevcut olmaması durumunda da ilgili branş için yine size yakın Kurs Merkezimize başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü, KO-MEK'te kurslar tamamen talebiniz doğrultusunda açılmaktadır.
 
 Kurslarımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti olup; herhangi bir ücret talep edilmemektedir.