KO-MEK Branş Rehberi
 
 MOZAİK
 
 
  Meslek - Branş : MOZAİK
 
 
 
KURSA BAŞVUR

 MESLEK ELEMANI TANIMI
Okuryazar olmak, 2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

 GİRİŞ KOŞULLARI
Okuryazar olmak, 2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

 İSTİHDAM ALANLARI
Mozaik kurs programını bitiren bireyin, 1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması, 2. Mozaik Tekniğine uygun kompozisyon oluşturması,

 EĞİTİMCİLER
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler; 1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Sanat ve

 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Mozaik kurs programını bitiren bireylerin; mozaik tekniği kullanılarak ürün oluşturma ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır. 2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya

 BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

» Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

» Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

» Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

» Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

» Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

» Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.


 EĞİTİM SÜRESİ
Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde planlanmalıdır Kurs süresi toplam 132 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

 TANIMLI MODÜLLER ve SÜRELERİ
 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ8     KOMPOZİSYON OLUŞTURMA24   
 MOZAİK PANO DESENİ HAZIRLAMA24     DEKORATİF ÜRÜNLERDE MOZAİK24   
 MOZAİK PANO YAPMA36     ÜRÜNLERİN BAKIMI VE KORUNMASI16   
 
 MOZAİK BRANŞI MODÜLER PROGRAMI
 

MOZAİK Branşı'nın talep edildiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizden, size yakın Merkezimize MOZAİK Branşında eğitim almak için buraya tıklayarak online başvuruda bulunabilirsiniz.
 

MOZAİK Branşında eğitimlerin devam ettiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizde MOZAİK Branşında eğitimlerimiz devam etmektedir.
 
 
 Bu Branşta eğitim almak istiyorsanız buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Branşın açılacağı Kurs Merkezi'nin iletişim ve adres bilgilerine Kurs Merkezi adına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
 Eğitim almak istediğiniz branşın mevcut olmaması durumunda da ilgili branş için yine size yakın Kurs Merkezimize başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü, KO-MEK'te kurslar tamamen talebiniz doğrultusunda açılmaktadır.
 
 Kurslarımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti olup; herhangi bir ücret talep edilmemektedir.