KO-MEK Branş Rehberi
 
 SEYAHAT VE KONAKLAMA PRATİK FRANSIZCA ATÖLYESİ
 
 
  Meslek - Branş : SEYAHAT VE KONAKLAMA PRATİK FRANSIZCA ATÖLYESİ
 
 
 
KURSA BAŞVUR

 MESLEK ELEMANI TANIMI
Mesleğin ait olduğu alandaki temel mesleki yabancı dil bilgi ve becerilerini kazanabilecektir

 GİRİŞ KOŞULLARI
Seviye A2 belgesine sahip olmak veya merkezlerce yapılacak A2 Seviye yeterlilik sınavında başarılı olmak.

 İSTİHDAM ALANLARI
Yabancı diller alanı altında kazandırılan mesleki yabancı dil yeterlikleri bir meslek kazandırmaya yönelik değildir.

 EĞİTİMCİLER
Programın uygulanmasında alanında eğitim almış ve tercihen deneyimli olan alan öğretmenleri görev almalıdır

 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Dört dil becerisinin ne oranda geliştiği,Dört dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı,Dil becerilerini eleştirel düşünebilmede, problem çözebilmede, yaratıcılıkta ne derecede kullandığı,

 BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

» Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

» Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

» Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

» Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

» Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

» Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.


 EĞİTİM SÜRESİ
ğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

 TANIMLI MODÜLLER ve SÜRELERİ
 SEYAHAT VE KONAKLAMA PRATIK FRANSIZCA ATÖLYESI48   
 
 SEYAHAT VE KONAKLAMA PRATİK FRANSIZCA ATÖLYESİ BRANŞI MODÜLER PROGRAMI
 

SEYAHAT VE KONAKLAMA PRATİK FRANSIZCA ATÖLYESİ Branşı'nın talep edildiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizden, size yakın Merkezimize SEYAHAT VE KONAKLAMA PRATİK FRANSIZCA ATÖLYESİ Branşında eğitim almak için buraya tıklayarak online başvuruda bulunabilirsiniz.
 

SEYAHAT VE KONAKLAMA PRATİK FRANSIZCA ATÖLYESİ Branşında eğitimlerin devam ettiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizde SEYAHAT VE KONAKLAMA PRATİK FRANSIZCA ATÖLYESİ Branşında eğitimlerimiz devam etmektedir.
 
 
 Bu Branşta eğitim almak istiyorsanız buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Branşın açılacağı Kurs Merkezi'nin iletişim ve adres bilgilerine Kurs Merkezi adına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
 Eğitim almak istediğiniz branşın mevcut olmaması durumunda da ilgili branş için yine size yakın Kurs Merkezimize başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü, KO-MEK'te kurslar tamamen talebiniz doğrultusunda açılmaktadır.
 
 Kurslarımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti olup; herhangi bir ücret talep edilmemektedir.