KO-MEK Branş Rehberi
 
 SEYAHAT VE KONAKLAMA PRATİK ARAPÇA ATÖLYESI
 
 
  Meslek - Branş : SEYAHAT VE KONAKLAMA PRATİK ARAPÇA ATÖLYESI
 
 
 
KURSA BAŞVUR

 MESLEK ELEMANI TANIMI
Mesleki Arapça seyahat kurs programını bitiren bireyin, 1. Ulaşım ve turlar/geziler ile ilgili satış işlemlerini Almanca gerçekleştirmek 2. Konaklama hizmetlerinde konuk ihtiyaç ve sorunları ile ilgili olarak konuklarla Arapça iletişim kurması amaçlanmaktadır.

 GİRİŞ KOŞULLARI
1. Arapça A2 seviyesindeki bir kursa katılmış ve başarmış olduğunu belgelendirenler. 2. Arapça A2 seviyesindeki bir kursu bitirme belgesine sahip olmayanlar için; B1 seviyesinde kursu verecek olan öğretmen/öğretmenler tarafından yapılacak olan seviye belirleme sınavı sonucuna göre arapça A2 seviyesinde bilgiye sahip olduğu tespit edilenler.

 İSTİHDAM ALANLARI
Mesleki Almanca (Seyahat) kurs programını bitiren bireylerin seyahat hizmetlerini yerine getirirken Almancayı kullanarak iletişim kurmak için gerekli bilgi ve beceriye sahibi olması amaçlanmaktadır.

 EĞİTİMCİLER
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları kapsamında aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede yer alan, alan öğretmenleri esas alınarak; A. Öncelikli olarak yaygın eğitim kurumlarına Arapça öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görev almalıdır. B. Yaygın eğitim kurumunun kadrolu Arapça öğretmeni bulunmadığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığı’nda Arapça öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görevlendirilir. C. Programın uygulanmasında Millî Eğitim Bakanlığı’nda Arapça öğretmeni olarak atanmış öğretmenlerden yararlanılamadığı durumlarda aşağıdaki niteliklere sahip öğretmenler görevlendirilebilir:

 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinde kursiyerlerin başarılarını saptamak, eksikliklerini belirlemek, süreç içerisindeki gelişimlerine ilişkin dönüt sağlamak amacıyla yapılır. Bu programda değerlendirme, öğrenme sürecine önem verir ve kursiyerin gelişimini izlemeyi amaçlar. Tema sonunda yapılan sınavlar kursiyerlere hata ve eksiklerini takip etmeleri için dağıtılarak gösterilir. Öğretmen genel olarak yapılan hataları tespit edip gerekirse uygun gördüğü konuları tekrar anlatmak suretiyle pekiştirir

 BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

» Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

» Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

» Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

» Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

» Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

» Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.


 EĞİTİM SÜRESİ
48 saat

 TANIMLI MODÜLLER ve SÜRELERİ
 SEYAHAT VE KONAKLAMA PRATIK ARAPÇA ATÖLYESI48     SEYAHAT VE KONAKLAMA PRATİK ARAPÇA ATÖLYESİ24   
 
 SEYAHAT VE KONAKLAMA PRATİK ARAPÇA ATÖLYESI BRANŞI MODÜLER PROGRAMI
 

SEYAHAT VE KONAKLAMA PRATİK ARAPÇA ATÖLYESI Branşı'nın talep edildiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizden, size yakın Merkezimize SEYAHAT VE KONAKLAMA PRATİK ARAPÇA ATÖLYESI Branşında eğitim almak için buraya tıklayarak online başvuruda bulunabilirsiniz.
 

SEYAHAT VE KONAKLAMA PRATİK ARAPÇA ATÖLYESI Branşında eğitimlerin devam ettiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizde SEYAHAT VE KONAKLAMA PRATİK ARAPÇA ATÖLYESI Branşında eğitimlerimiz devam etmektedir.
 
 
 Bu Branşta eğitim almak istiyorsanız buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Branşın açılacağı Kurs Merkezi'nin iletişim ve adres bilgilerine Kurs Merkezi adına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
 Eğitim almak istediğiniz branşın mevcut olmaması durumunda da ilgili branş için yine size yakın Kurs Merkezimize başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü, KO-MEK'te kurslar tamamen talebiniz doğrultusunda açılmaktadır.
 
 Kurslarımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti olup; herhangi bir ücret talep edilmemektedir.