KO-MEK Branş Rehberi
 
 SEYAHAT VE KONAKLAMA PRATİK ALMANCA ATÖLYESİ
 
 
  Meslek - Branş : SEYAHAT VE KONAKLAMA PRATİK ALMANCA ATÖLYESİ
 
 
 
KURSA BAŞVUR

 MESLEK ELEMANI TANIMI
Mesleki Almanca seyahat kurs programını bitiren bireyin, 1. Ulaşım ve turlar/geziler ile ilgili satış işlemlerini Almanca gerçekleştirmek 2. Konaklama hizmetlerinde konuk ihtiyaç ve sorunları ile ilgili olarak konuklarla Almanca iletişim kurması amaçlanmaktadır.

 GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak, 2. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

 İSTİHDAM ALANLARI
Mesleki Almanca (Seyahat) kurs programını bitiren bireylerin seyahat hizmetlerini yerine getirirken Almancayı kullanarak iletişim kurmak için gerekli bilgi ve beceriye sahibi olması amaçlanmaktadır.

 EĞİTİMCİLER
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Almanca alan öğretmeni olarak atananlar, 2. Almanca alan öğretmeni bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır. 2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır. 3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.

 BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

» Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

» Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

» Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

» Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

» Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

» Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.


 EĞİTİM SÜRESİ
48

 TANIMLI MODÜLLER ve SÜRELERİ
 SEHAYAT VE KONAKLAMA PRATIK ALMANCA ATÖLYESI48   
 
 SEYAHAT VE KONAKLAMA PRATİK ALMANCA ATÖLYESİ BRANŞI MODÜLER PROGRAMI
 

SEYAHAT VE KONAKLAMA PRATİK ALMANCA ATÖLYESİ Branşı'nın talep edildiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizden, size yakın Merkezimize SEYAHAT VE KONAKLAMA PRATİK ALMANCA ATÖLYESİ Branşında eğitim almak için buraya tıklayarak online başvuruda bulunabilirsiniz.
 

SEYAHAT VE KONAKLAMA PRATİK ALMANCA ATÖLYESİ Branşında eğitimlerin devam ettiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizde SEYAHAT VE KONAKLAMA PRATİK ALMANCA ATÖLYESİ Branşında eğitimlerimiz devam etmektedir.
 
 
 Bu Branşta eğitim almak istiyorsanız buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Branşın açılacağı Kurs Merkezi'nin iletişim ve adres bilgilerine Kurs Merkezi adına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
 Eğitim almak istediğiniz branşın mevcut olmaması durumunda da ilgili branş için yine size yakın Kurs Merkezimize başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü, KO-MEK'te kurslar tamamen talebiniz doğrultusunda açılmaktadır.
 
 Kurslarımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti olup; herhangi bir ücret talep edilmemektedir.