KO-MEK Branş Rehberi
 
 TOPLANTI YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON
 
 
  Meslek - Branş : TOPLANTI YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON
 
 
 
KURSA BAŞVUR

 MESLEK ELEMANI TANIMI
. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 2. 21.5.2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yaygın Eğitim Kurumları

 GİRİŞ KOŞULLARI
18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar, kurs programına katılabilirler.

 İSTİHDAM ALANLARI
Kongre ve Toplantı Organizasyonları kurs programını bitiren bireyin, 1 - Kongre organizasyonu sürecini takip ederek düzenleme yapması, 2 - Toplantı organizasyonu sürecini takip ederek düzenleme yapması,

 EĞİTİMCİLER
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler; 1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre,

 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Bu programla bireyin kongre ve toplantı hizmetleri organizasyonları düzenlemekle ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya yöntem ve

 BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

» Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

» Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

» Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

» Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

» Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

» Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.


 EĞİTİM SÜRESİ
Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde planlanmalıdır. Kurs süresi toplam 32 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

 TANIMLI MODÜLLER ve SÜRELERİ
 KONGRE HİZMETLERİ16     TOPLANTI HİZMETLERİ16   
 
 TOPLANTI YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON BRANŞI MODÜLER PROGRAMI
 

TOPLANTI YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON Branşı'nın talep edildiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizden, size yakın Merkezimize TOPLANTI YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON Branşında eğitim almak için buraya tıklayarak online başvuruda bulunabilirsiniz.
 

TOPLANTI YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON Branşında eğitimlerin devam ettiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizde TOPLANTI YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON Branşında eğitimlerimiz devam etmektedir.
 
 
 Bu Branşta eğitim almak istiyorsanız buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Branşın açılacağı Kurs Merkezi'nin iletişim ve adres bilgilerine Kurs Merkezi adına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
 Eğitim almak istediğiniz branşın mevcut olmaması durumunda da ilgili branş için yine size yakın Kurs Merkezimize başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü, KO-MEK'te kurslar tamamen talebiniz doğrultusunda açılmaktadır.
 
 Kurslarımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti olup; herhangi bir ücret talep edilmemektedir.