KO-MEK Branş Rehberi
 
 YAZILIM TABANLI MUHASEBE GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ
 
 
  Meslek - Branş : YAZILIM TABANLI MUHASEBE GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ
 
 
 
KURSA BAŞVUR

 MESLEK ELEMANI TANIMI
Bilgisayarlı muhasebede yazılım tabanlı program kullanımında paket programı kurup çalıştıran, programın genel tanımlarını yapan, programda ön muhasebe, muhasebe ve işletme defteri işlemlerini yapan kişidir.

 GİRİŞ KOŞULLARI
1. Mesleki lisesi veya dengi okul mezunu, MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak. 2. İşletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak

 İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Muhasebe ve Finans alanında; 1. Finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan her türdeki

 EĞİTİMCİLER
Programın uygulanmasında muhasebe ve finansman alanında eğitim almış deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır. 2. Programın uygulanmasında muhasebe ve finansman alanında konusunda

 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak; 1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir. 2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir

 BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

» Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

» Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

» Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

» Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

» Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

» Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.


 EĞİTİM SÜRESİ
Meslek programının toplam eğitim süresi 160/80 saat olarak planlanmıştır. 2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

 TANIMLI MODÜLLER ve SÜRELERİ
 MİKRO V14 PROGRAM KURULUMU16     MİKRO V14 ÖN MUHASEBE32   
 MİKRO V14 MUHASEBE16     MİKRO V14 İŞLETME DEFTERİ16   
 
 YAZILIM TABANLI MUHASEBE GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ BRANŞI MODÜLER PROGRAMI
 

YAZILIM TABANLI MUHASEBE GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ Branşı'nın talep edildiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizden, size yakın Merkezimize YAZILIM TABANLI MUHASEBE GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ Branşında eğitim almak için buraya tıklayarak online başvuruda bulunabilirsiniz.
 

YAZILIM TABANLI MUHASEBE GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ Branşında eğitimlerin devam ettiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizde YAZILIM TABANLI MUHASEBE GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ Branşında eğitimlerimiz devam etmektedir.
 
 
 Bu Branşta eğitim almak istiyorsanız buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Branşın açılacağı Kurs Merkezi'nin iletişim ve adres bilgilerine Kurs Merkezi adına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
 Eğitim almak istediğiniz branşın mevcut olmaması durumunda da ilgili branş için yine size yakın Kurs Merkezimize başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü, KO-MEK'te kurslar tamamen talebiniz doğrultusunda açılmaktadır.
 
 Kurslarımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti olup; herhangi bir ücret talep edilmemektedir.